Film: En introduktion till avloppsreningsteknik

För att underlätta för husägare med egen avloppsanläggning har VA-guiden gjort tre informationsfilmer. I denna film berättar Mathias Hultberg om de vanligaste teknikerna för enskilt avlopp.

Filmen är 9 minuter lång och är tänkt att fungera som introduktion till att välja teknik utifrån platsens förutsättningar.

Filmen hänvisar till sidor på avloppsguiden.se för vidare läsning.

Mathias berättar om att avloppsvatten kan delas in i WC-vatten och bad-, disk- och tvättvatten och att det är WC-vattnet som innehåller mest näring och smittämnen.

Anläggningens uppgift är att ta bort smittämnen, näringsämnen och andra oönskade ämnen, samt att leda bort vattnet. Anläggningen ska även ge möjlighet att återföra näring till jordbruket.

Teknikerna som förklaras kortfattat:

  • slamavskiljare, infiltration, markbädd och biomoduler/kompaktfilter
  • minireningsverk, kemfällning och fosforfilter
  • sluten tank

Filmen lyfter att reningskrav ställs i varje enskilt fall och visar en lång lista på faktorer som kommunens miljöinspektörer tar hänsyn till när kraven bestäms. Begreppen normal och hög skyddsnivå introduceras.

När det gäller att välja teknik hänvisar filmen till broschyren Enskilt avlopp – vilken teknik passar dina förutsättningar där det finns exempel på olika förutsättningar där olika tekniklösningar rekommenderas.

Till sist lyfter Mathias ett varningens finger om att dricksvattenbrunnar kan bli förorenade om anläggningen placeras eller byggs fel.

Använd gärna filmerna i er kommunikation med husägare

Ett sätt att använda filmerna kan vara att länka till dem från er hemsida.

Filmen En introduktion till avloppsteknik ligger på avloppstekniksidan, samt även på Välja-systemlösning-sidan.

Filmens avsnitt och när de kommer:

01:21 Vad ska en avloppsanläggning klara av?

02:02 Slamavskiljare

02:41 Markbaserad rening: infiltration och markbädd

03:37 Minireningsverk

04:09 Kompletterande fosforrening

05:00 Källsorterande lösningar

05:49 Bedömning av skyddsnivå

06:46 Vilken typ av anläggning ska jag välja?

Relaterat

Filmen Nytt avlopp? Hitta stöd och hjälp via avloppsguiden.se

Filmen Så kontrollerar du din infiltration eller markbädd