Film: Så kontrollerar du din infiltration eller markbädd

För att underlätta för husägare med egen avloppsanläggning har VA-guiden gjort tre informationsfilmer. I denna film berättar Katarina Knutsson vilka delar man bör titta på när man kontrollerar sin infiltration eller markbädd.

Filmen är 12 minuter lång och uppmuntrar husägaren till att gå ut och kontrollera sin avloppsanläggning.

Som stöd för att kontrollera en markbaserad avloppsanläggning används checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Filmen visar var checklistan enkelt kan laddas ner via avloppsguiden.se.

Katarina berättar hur en slamavskiljare, infiltration och markbädd fungerar, med hjälp av både illustrationer och riktiga bilder. Även pumpbrunn och fördelningsbrunn förklaras. Punkterna i checklistan gås igenom och förklaras, plus att fosforfällning och fosforfilter nämns.

När det gäller luftningsrören säger Katarina att någon centimeter med vatten eller slam i dem kan vara OK, men om det blir upp emot en decimeter så är det sämre ställt med anläggningen.

Filmen uppmuntrar till att spara dokumentation kring avloppet och att kolla efter eventuella villkor i tillståndet, samt att inte vara rädd för att ställa frågor till miljökontoret om tillståndet. Minst en gång om året bör husägaren kontrollera sitt avlopp.

I början av filmen nämns hur man bör gå tillväga om man har minireningsverk eller sluten tank. De som har minireningsverk uppmanas att ha serviceavtal och att följa leverantörens anvisningar. För sluten tank rekommenderas att ha överfyllnadslarm.

Till sist lyfter filmen entreprenörsregistret och mer info på avloppsguiden.se för vidare hjälp.

Använd gärna filmerna i er kommunikation med husägare

Ett sätt att använda filmerna kan vara att länka till dem från er hemsida.

Filmen Så kontrollerar du din infiltration eller markbädd ligger på Testa-ditt-avlopp-sidan.

Länk till checklistan

Du vet väl att din kommun kan göra en egen version av checklistan?

För enklare ändringar (t.ex. ändra i texten, flytta runt bilder, lägga till logga) kan det räcka att använda ett program som redigerar pdf-filer, t.ex. Adobe Acrobat professional. Dock kan kvaliteten på det nya dokumentet bli lite sämre.

Ni kan även ändra själva, men då krävs det att ni har programmet Adobe Indesign. Kontakta oss så skickar vi alla originalfiler, eller om ni bara vill ha bilderna i jpg-format.

Våra enda krav är att det finns en källhänvisning till Avloppsguiden vad gäller bilderna, samt att det bör stå att checklistan är framtagen av Avloppsguiden och anpassad av XX kommun.

Checklistan ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?” finns i flera varianter. Ursprungligen togs idén fram av tre kommuner i samarbete med Naturvårdsverket. Avloppsguidens variant har finansierats av Kunskapscentrum små avlopp, som i sin tur finansierats av Naturvårdsverket.

Relaterat

Filmen Nytt avlopp? Hitta stöd och hjälp via avloppsguiden.se

Filmen En introduktion till avloppsreningsteknik