Film: Nytt avlopp? Hitta stöd och hjälp via avloppsguiden.se

För att underlätta för husägare med egen avloppsanläggning har VA-guiden gjort tre informationsfilmer. I denna film går Björn Eriksson igenom strukturen på avloppsguiden.se och pratar om de viktigaste delarna.

Filmen är 12 minuter lång och är tänkt att vara ett första steg för husägare som ska skaffa ett nytt enskilt avlopp.

Björn berättar om vad avloppsguiden.se syftar till och hur sidorna finansieras. Han visar sidornas huvudflikar och vad som finns sig under dem: Nytt avlopp, Ditt avlopp och Produkter & Tjänster.

Filmen lyfter att man kan göra på olika sätt när man skaffar nytt avlopp: Antingen kan man köpa en totalentreprenad av en entreprenör eller konsult, eller så kan man läsa på och styra mer själv och därefter ta kontakt med en entreprenör eller konsult, alternativt med en tillverkare eller återförsäljare.

För att få hjälp med sitt avloppsprojekt kan husägaren kontakta:

  • entreprenör, konsult eller produktleverantör
  • kommunens avloppsinspektör
  • kommunens VA-rådgivare om det finns

Björn berättar även om roller och ansvar och att det är husägarens ansvar att avloppsanläggningen fungerar som den ska.

Miljöinspektörens roll är att informera om vilka krav som ställs på avloppet, ge allmän information och berätta vad ansökan ska innehålla. Däremot kan miljöinspektören inte säga vilken lösning husägaren ska ansöka om, eller var avloppet ska ligga.

Entreprenören eller konsulten ska vara sakkunnig och göra jobbet fackmannamässigt.

Vägar vidare till entreprenörer eller konsulter i så gott som alla Sveriges kommuner visas, samt avloppsguidens produktregister och marknadsöversikten över produkter för enskilt avlopp.

Använd gärna filmerna i er kommunikation med husägare

Ett sätt att använda filmerna kan vara att länka till dem från er hemsida.

Filmen Nytt avlopp? Hitta stöd och hjälp via avloppsguiden.se ligger på Snabbguiden-sidan.

Filmens avsnitt och när de kommer:

00:36 Avloppsguidens historia

03:07 Att anlita en totalentreprenör

04:47 Var kan jag hitta info om avloppskategorier?

05:30 Var kan jag hitta tillverkare?

06:49 Ansökningsblankett & ansökningsprocess

07:26 Hur kan jag få hjälp?

10:18 Två vägval i avloppsprocessen

Relaterat

Filmen En introduktion till avloppsreningsteknik

Filmen Så kontrollerar du din infiltration eller markbädd