Kan vi godkänna en avloppsanläggning på jordbruksmark?

Jonas Christensen på Ekolagen Miljöjuridik närmar sig frågan om att ta jordbruksmark i anspråk för en avloppsanläggning. Han hänvisar till relevanta paragrafer i miljöbalken, samt två rättsfall från MÖD som dock gäller bebyggelse på jordbruksmark. Han redovisar vilka faktorer som ingår i bedömningen av hur värdefull jordbruksmarken är.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.