Tillståndet som följts är felaktigt – hur kan vi gå vidare?

Frågan gäller en situation där det står i tillståndet att fosforfiltret ska placeras direkt efter slamavskiljaren. Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik, svarar att om kommunen har gjort fel, och om felet uttrycks i ett gynnande beslut, utan att någon av förutsättningarna i 24 kap. MB föreligger, så kan kommunen inte förbjuda utsläpp från anläggningen. Det som återstår är att bedriva tillsyn.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.