Vägen är för dålig för slambilen, vad kan miljökontoret göra?

Smal väg med två hjulspår slingrar sig runt fält med högt gräs
Slamtömmaren anser att de inte kan ta sig fram och tömma eftersom vägen till fastigheten är för smal och ibland har dålig bärighet. Miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson svarar att om anläggningen är fullt funktionsduglig och tillåten och inga villkor om framkomlighet skrivits in i tillståndet så är det svårt för tillsynsmyndigheten att göra något.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.