Drift- och underhållsinstruktioner för markbaserade anläggningar, LTU:s utvärdering

Titelsidan av LTU:s rapport och exempelbilder på checklistor
Luleå tekniska universitet har undersökt dagens drifts- och underhållsinstruktioner för markbaserade anläggningar och föreslår fem aspekter som bör läggas till. Rapporten identifierar anläggaren som en nyckelaktör och föreslår att gräventreprenörer och deras branschorganisation tar fram en allmän mall för drift- och underhållsinstruktioner.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.