December – en månad för vattentjänstplaner

Kommunfullmäktiges sammanträde i december är sista chansen för kommunerna att hinna få sina vattentjänstplaner antagna på rätt sida av årsskiftet, detta enligt kraven i lagen om allmänna vattentjänster.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.