Enkät: Har ni en VA-strateg i er organisation?

Har ni en VA-strateg i er kommun eller på ert VA-bolag? Vilka uppgifter har hen på sitt bord? Har ni ingen VA-strateg, vem jobbar då med de strategiska VA-planeringsfrågorna? Dela gärna med dig och svara på VA-guidens snabba enkät om hur det ser ut i er verksamhet.

Hur är Sveriges kommuner organiserade kring sina VA-frågor? Lösningarna är nog lika många som det finns kommuner och VA-bolag. Hur ser det ut på din arbetsplats vad gäller rollen som VA-strateg? En del kommuner och organisationer har en VA-strateg på plats som både driver och påverkar förändringar inom VA-planeringen. Andra saknar en VA-strateg och då är frågan vem har de strategiska frågorna inom VA-planering på sitt bord.

För att få en uppfattning hur ni organiserar er och arbetar med de strategiska VA-planeringsfrågorna har vi gjort en enkät med några snabba frågor. Dela gärna med dig hur det ser ut på din arbetsplats.

Vi uppskattar om du tar dig tid att svara och det tar bara några minuter att fylla i enkäten. Svaren sammanställs och publiceras här på vaguiden.se när enkäten är avslutad.

(Enkäten är öppen till och med 18 januari 2024)

Frågor om enkäten?

Har du frågor om enkäten? Kontakta redaktörerna inom VA-planering,
Jenny Franck eller Marie Strand på VA-guiden. Till kontaktsidan.