Bergkross och andra filtermaterial för avloppsrening på VAK 2024

Elin Ulinder från RISE med en bakgrund av bergkross

Vi kommer att få träffa Elin Ulinder från RISE i två programpunkter under VAK i Sundsvall 13-14 mars. Hon kommer att berätta om ett stort forskningsprojekt som utvärderat sju olika material för markbaserad avloppsrening. Dessutom medverkar hon i föredraget om Sörfjärden, en kommunal markbaserad avloppsanläggning där man har jämfört reningen i bergkross med naturgrus.

Deltagarna i projektet Filtermaterial i markbaserade anläggningar – hållbara alternativ till naturgrus har studerat olika material och jämfört hur de fungerar för markbaserad rening. Materialen rankas baserat på bland annat funktionalitet, hållbarhet och praktisk användbarhet.

– Vi började med en bruttolista på trettio olika material där vi till slut valde ut sju material att titta på, säger Elin Ulinder, projektledare på RISE.

Studien baseras på litteratursammanställningar, multikriterieanalys och intervjuer. Naturvårdsverket har finansierat studien och i projektgruppen ingår representanter från RISE, SLU, Chalmers, SGU och VA-guiden.

I den andra programpunkten på konferensen som berör filtermaterial fokuserar vi på den kommunala avloppsreningsanläggningen i Sörfjärden.

– Anläggningen i Sörfjärden är verkligen intressant att titta på eftersom det är två identiska markbäddar, en med naturgrus och en med bergkrossmaterial.

Det är Elin tillsammans med Erik Norin från Mittsverige Vatten & Avfall som presenterar reningsresultat från två studier där bäddarna jämförts.

Elin, vad ser du själv fram emot under VAK-konferensen?

– Det ska bli jättespännande, jag ser fram emot att ta del av nya erfarenheter och olika perspektiv från VA-världen, hälsar Elin.

Praktisk information

Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp pågår den 13-14 mars på Hotell Södra Berget i Sundsvall. Ta del av hela programmet: Konferensprogram. Läs mer om hur du anmäler dig: Information för deltagare.

 

Föreläsningen Material som kan ersätta naturgrus i markbäddar med Elin Ulinder från RISE äger rum under delseminariet Forskning och utveckling av små avlopp, torsdag 14 mars kl. 10.30 – 12.00.

 

Föreläsningen Bergkross som markbäddsmaterial med Elin Ulinder från RISE och Erik Norin från MSVA äger rum under delseminariet Kross, krav och utsläppspunkt, som äger rum torsdag 14 mars kl. 13.15 – 14.30.