Redaktionen väljer fem favoriter bland VA-konsulten Peter Nilssons expertsvar

VA-konsulten Peter Nilsson har fyllt 75 år och går nu i pension. Under många år har han varit en klippa i VA-guidens expertpanel och svarat på frågor kring infiltrationer och markbäddar. Nu listar redaktionen fem favoritsvar samt lägger ut en film från VAK 2022 där han pratar om dimensionering av udda avloppsanläggningar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.