Enklare metod har potential för att mäta partiklars sedimenteringshastighet

Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har utvecklat en billigare och enklare metod med potential att uppskatta sedimenteringshastighet hos partiklar i bland annat dagvattendammar. VA-guiden har intervjuat Salar Haghighatafshar och Basel Al-Rudainy, utvecklare av metoden, som berättar mer om hur den fungerar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.