Finns det en definition av ”planmässigt samband”?

Jonas Christensen, miljöjurist från Ekolagen Miljöjuridik tittar på definitionen av begreppet planmässigt samband kopplat till bedömningen av behovet av allmänt VA. Vad säger till exempel rättspraxis och förarbeten?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.