Stadsatlas ska hjälpa kommuner att rusta sig mot extremväder

I ett nytt projekt ska forskare från SMHI, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds universitet utvärdera vilken nytta grön infrastruktur har mot olika typer av extremväder. Målet är att utveckla en stadsatlas, ett verktyg som kommunerna kan använda i sin stadsplanering för att rusta sig mot klimatförändringar. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.