Vad är ett genomförandevatal?

Är genomförandeavtal inte ett eget typ av avtal, utan kanske ett annat ord för markanvisningsavtal och exploateringsavtal? Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl reder ut begreppen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.