Frågor om inskränkning av verksamhetsområde utifrån 9 § LAV

Hur kan man hantera eventuella ersättningsfrågor vid inskränkning av verksamhetsområde? Vem har tillsynsvägledningsansvaret för 9 § LAV och finns det rättsfall för praxis? Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik svarar och förklarar hur det ligger till.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.