Mälarenergi Vatten – vinnaren av Avlopp & Kretsloppspriset 2019 fyller på med inspiration

Delar av projektgruppen som ansvarat för Munga-projektet

Här delar Mälarenergi Vatten, vinnaren av 2019 års Avlopp & Kretsloppspris, med sig av sin reseberättelse till Stockholm under hösten 2023 på temat avlopp och kretslopp. Fint att inspirationsresan som är en del av själva Avlopp & Kretsloppspriset blev av, bättre sent än aldrig som man säger.

I samband med den årliga konferensen Vatten Avlopp Kretslopp delar VA-guiden ut Avlopp & Kretsloppspriset till någon eller några som på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden.

2019 gick priset till Mälarenergi för byggandet av ett avloppssystem för källsortering av klosettvatten i befintlig bebyggelse i samband med att ett nytt VA-verksamhetsområde inrättades i området Munga. Priset bestod bland annat av 25 000 kr i resestipendium, en toalett i Afrika eller Asien genom organisationen Toaletter utan gränser, en guldkanna Towa och ett hedersdiplom.

Vanligtvis brukar vinnaren av priset också komma tillbaka till nästa års konferens och berätta om de erfarenheter man fått med sig från sin studieresa men på grund av flera olika skäl och givetvis pandemin fick Mälarenergi senarelägga sin studieresa. Resan gick istället av stapeln nu under hösten 2023 och mycket har hänt sedan priset delades ut. I början av 2022 bildade Mälarenergi tillsammans med Hallstahammars och Surahammars kommun ett gemensamt bolag, Mälarenergi Vatten och det är utvecklingsavdelningen på Mälarenergi Vatten som genomfört studieresan.

Reseberättelse från Stockholm med mycket inspiration och nya idéer för framtida utmaningar

Mälarenergi Vattens egna reseberättelse från Stockholm 2-3 oktober 2023:

Under två dagar i oktober besökte utvecklingsavdelningen på Mälarenergi Vatten Stockholm. Fokus var att omvärldsbevaka aktuella frågor inom avloppsrening men även att hinna umgås och lära känna varandra.

IVL och Tekniska muséet

Vi började med ett besök hos IVL Svenska Miljöinstitutet och deras testanläggning på Loudden. Där fick vi en givande genomgång av projekt som IVL arbetar med, hur deras samarbeten fungerar och en visning av anläggningen. Under eftermiddagen besökte vi Tekniska museet och fokuserade på det hållbara samhället genom innovationsworkshopen Zero City. Vi besökte museets utställning om den klimatsmarta staden och arbetade i workshopformat med klimat och hållbarhetsfrågan utifrån vår egen vardag. Det var en rolig och fartfylld eftermiddag som ingav hopp om en hållbar framtid. Konceptet byggde på att i högt tempo komma fram till konkreta saker att arbeta med och tänka på i sin vardag.

Henriksdals reningsverk

Dag två ägnade vi åt besök på Henriksdals reningsverk och de utbyggnadsprojekt som pågår där. Vi är mycket tacksamma för det engagemang som projektet visade oss med grundlig information och en spännande rundvandring i verket. Det var mycket intressant att ta del av planering och genomförande av ett så stort och komplext projekt.

Efter två intensiva dagar åkte vi hemåt med mycket inspiration och nya idéer för framtida utmaningar hos Mälarenergi Vatten.

Hur har det då gått i området Munga som Mälarenergi Vatten vann priset för?

Området Munga med närmare 300 fastigheter anslöts till kommunalt VA i ett separerat system hösten 2018. Anläggningen hade en del barnsjukdomar de första åren med bland annat återkommande stopp i ledningsnätet för klosettvatten. Med mindre åtgärder på ledningsnätet har problemen hanterats. BDT anläggningen fungerar bra och uppfyller villkor från tillsynsmyndigheten.

VA-guiden tackar Mälarenergi Vatten för att vi fick följa med på ett hörn av er inspirerande studieresa!