Kan Trafikverket stoppa en gemensamhetsanläggning nära ett vägområde?

bil kör på väg på hösten
Advokat Johanna Lindqvist redogör för Trafikverkets roll när ett avloppsutsläpp riskerar att hamna nära en väg. Väghållaren Trafikverket ska få yttra sig i processerna inför anläggningsbeslut och miljöbalkstillstånd. Om verket ses som berörd part har de möjlighet att överklaga besluten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.