Start Taggar Dokumentation

Tagg: Dokumentation

Skyfallshantering från plan till praktik – Guldkorn från Vatten Avlopp Kretslopp 2019

Den 13-14 mars 2019 samlades över 500 personer från va-branschen på Hotel Tylösand för att öka sin kunskap, utbyta erfarenheter och idéer under VA-guidens...

Va-planering 2.0 på Vatten Avlopp Kretslopp 2019

På årets konferens Vatten Avlopp Kretslopp fick vi under onsdagseftermiddagen höra tre intressanta kommunexempel på temat Va-planering 2.0. Hur kommunerna har jobbat med sin...

Eksjös va-plan för 2019-2022

I slutet av november 2018 antogs Eksjös reviderade va-plan för åren 2019-2020 av kommunfullmäktige. Den ersätter tidigare va-policy (2011) och va-plan som antogs år...

Värnamo kommun har en ny va-plan

Ny va-plan och va-översikt Värnamo kommun har en ny va-plan som antogs slutet av november 2018. Va-planen innehåller förutom den långsiktiga planen även andra delar....

Va-plan för Region Gotland

Region Gotland har tagit fram en va-plan för perioden 2018-2030.  Va-planen består av sju olika delplaner och antogs i november 2018 av Tekniska nämnden....

Forum för kemikaliesmart byggande – tema dagvatten

I ett seminarium riktat till intresserade av hållbart byggande diskuteras bl a hur valet av byggmaterial påverkar föroreningsinnehållet i dagvatten.  I seminariet, arrangerat av Stockholms...

Va-plan för Årjängs kommun, september 2018

Kommunens va-plan antogs i september 2018. Planen innehåller en plan för den allmänna anläggningen, en plan för va-utbyggnad, en handlingsplan i väntan på va-utbyggnad...

Förslag på handbok för kommunal strategisk vattenplanering

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den handbok om kommunal vattenplanering som tagits fram i LIFE IP projektet Rich Waters. Handboken är...

Malung-Sälen va-plan 2018

Malung-Sälen har tagit fram en va-plan som beslutades under våren 2018. Planen innehåller en va-översikt,  en va-policy och en genomförandeplan. Arbetet med att ta fram...

Ljusdals kommun förslag till va-plan 2018

Ljusdals kommun har tagit fram ett förslag till va-plan för kommunen. Syftet med arbetet är att ange strategiska direktiv för en långsiktig och hållbar...

Senaste artiklarna