Start Taggar Film

Tagg: Film

Att tänka på vid utformning av dagvattendammar

Hållbar dagvattenhantering är en förutsättning för att kunna nå god vattenstatus och god vattenkvalitet i tätortsnära sjöar, vattendrag och havsvikar. Det är också viktigt...

Tillsyn av fosforfällor

En miljöinspektör från Kungsbacka kommun visar på olika typer av fosforfällor och berättar samtidigt om vad som är viktigt att tänka på vid installation och...

Tillsyn av avlopp – slamavskiljare

Slamavskiljare kan se olika ut men ändå uppfylla samma funktion. Två miljöinspektörer från Katrineholm berättar om slamavskiljares funktion och hur några olika typer av slamavskiljare...

Inför tillsyn av enskilda avloppsanläggningar

I filmen berättar en miljöinspektör från Kungsbacka om vad som är bra att tänka på inför uppstart av ett projekt för tillsyn av enskilda...

Förundersökning – markbaserad rening

Vi får följa två miljöinspektörer från Växjö när de besöker en provgrop i samband med en tillståndsansökan. De berättar kort om vad som är bra...

Tillsyn av minireningsverk

En miljöinspektör från Kungsbacka berättar om vad som är bra att tänka på inför tillsyn av minireningsverk. Under 2015 genomförde Avloppsguidens användarförening, som består av drygt...

Film om oljeavskiljare, Miljösamverkan Västra Götaland 2014

Miljösamverkan i Västra Götaland har gjort en film från sin kursdag om oljeavskiljare. Kursen hölls i Göteborg den 9 december 2014. På filmen håller Åke...

Bra att veta om avlopp

I filmen berättar två miljöinspektörer från Sala om funktionen hos en trekammarbrunn och en markbädd. De ger också tips på bra saker att tänka på när det...

Senaste artiklarna