Start Taggar Fråga experten

Tagg: Fråga experten

Vad gäller för grannhörande om tillstånd för inrättande av enskilda avloppsanordningar?

Vad gäller för remissförförande (grannhörande) vid handläggning av ansökningar om tillstånd för inrättande av enskilda avloppsanordningar? Praktiska råd och erfarenheter efterlyses. (MB 19:4 och...

Enskilt avlopp inom kommunalt VA-område

Vad gäller för befintliga enskilda avlopp inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp? Uppmärksammas i samband med pågående inventeringsarbete. Vad gäller enligt nuvarande VA-lag...

Nytt avlopp till befintlig tank

En person äger två grannfastigheter inom ett tätbebyggt fritidshusområde. På en fastighet finns ett tillstånd för en sluten tank (wc och bdt). Nu har...

På vilka paragrafer ska ett avslagsbeslut grunda sig?

Har en fråga om vilka paragrafer som ett avslagsbeslut ska grunda sig på. Har fått en ansökan om ändring av avloppsanläggning, sökanden har en...

Kan vi döma ut miljösanktionsavgift för anläggning som byggts innan 1 jan 2007?

Kanske är det fler än vi här i vår kommun som undrar vad som gäller för gamla försyndelser. Om man har byggt avloppsanläggning utan...

Servitutsavtal fattas

En anmälan om undermålig avloppsanläggning har kommit in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen från en granne. Avloppet gjordes för 30 år sedan och utgörs av...

Hur stor utredning är rimlig att kräva för obebyggda tomter?

Jag har funderingar kring en ansökan om avlopp för tre hushåll. Det gäller tre tomter som ännu inte är sålda. Den nuvarande ägaren utreder...

Vad ger vi tillstånd till?

I vårt län har vi avloppshandläggare på kommunerna bildat en grupp som ska ta fram gemensamma bedömningsgrunder och beslutsmallar med anledning av att SNV...

Vilka krav kan vi ställa på kväverening i områden med hög skyddsnivå?

Min fråga gäller vilka krav vi kan ställa på kväverening på enskilda avloppsanläggningar i områden som bedöms tillhöra hög skyddsnivå ur miljöskyddssynpunkt. I de...

Tillstånd till enskilda avlopp

I detta svar får Jonas Christensen återigen fundera igenom innebörden av att tillstånd till enskilda avlopp ges för inrättandet. Frågan är ett bra exempel...

Senaste artiklarna