Start Taggar Handläggarstöd

Tagg: Handläggarstöd

Bilagor till handboken 2008:3

Bilagor till handboken Små avloppsanläggningar 2008:3 Naturvårdsverket Sidor: 154 sidor Innehåll: 1) Ordlista 2) Teknik för små avlopp - översikt över systemlösningar 3) Sammanställning av vissa domar och beslut rörande...

Handbok till allmänna råd 2008:3

Små avloppsanläggningar - handbok till allmänna råd 2008:3 Naturvårdsverket Handboken kompletterar de allmänna råden 2006:7 med exempel och hänvisningar till relevant litteratur.

Allmänna råd NFS 2006:7

Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7 till 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd] om små avloppsanordningar för...

Några kommuners syn på slutna tankar, 2014

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (tillsynsmyndighet inom miljö och bygg för Arboga och Kungsörs kommuner) har gjort en sammanställning av några kommuners syn på slutna tankar,...

Handläggarstöd – tillsyn av dagvatten, MSV Stokholms län 2014

Ur bakgrunden Detta handläggarstöd är framtaget av en samverkansgrupp inom Miljösamverkan Stockholms län. Syftet med dokumentet är att ge stöd till länets kommuner att bedriva...

Nytt handläggarstöd för dig

Miljösamverkan Västra Götaland har nu publicerat projektet för det handläggarstöd som riktar sig till kommunernas arbete med dagvatten för att öka förutsättningarna för en...

Handläggarstöd dagvatten, Miljösamverkan V. Götaland 2014

Ur sammanfattningen Syftet med dagvattenhantering kan vara flera. Vanligast är kanske att reglera flödet för att undvika översvämningar eller för att minska föroreningsnivån i recipienten....

Inventering av enskilda avlopp i Norrköpings kommun som påverkar havet mest

Författare: Christian Andersson, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Norrköpings kommun. Sidor: 24 sidor Norrköpings kommun har inventerat de sämsta avloppen under tre års tid i ett projekt som...

Lathund för tillsyn gällande avlopp inom vattenskyddsområde

En allmänt hållen lathund av Miljösamverkan Västra Götaland 2011. Den tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Obs! Förutsättningarna är...

Vilken dokumentation bör följa med en ansökan om ett minireningsverk?

Har fått in en avloppsansökan från en norrman på ett norskt minireningsverk, August, se dokumentation i bifogad fil nedan. Har ni någon synpunkt, erfarenhet...

Senaste artiklarna