Start Taggar Handläggarstöd

Tagg: Handläggarstöd

Hur farligt är BDT-vatten? Kunskapscentrum 2013

Kunskapscentrum Små Avlopp, Rapportnr: 2013:1 Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det? Risker, skyddsbehov och reningstekniker Författare: Björn Eriksson, Avloppsguiden Granskare/föreläsare: Peter Ridderstolpe (WRS Uppsala),...

Strategi för enskilda avloppsanordningar, Uddevalla kommun 2013

Miljö- och stadsbyggnadsenheten Miljöavdelningen Uddevalla kommun 13 sidor Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun – fastställd av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2013-04-18 kretslopp, policy, bedömningsgrund, VA-plan,...

Rutin och exempelmall vid husförsäljning – Österåkers kommun

På Vatten Avlopp Kretslopp den 21 mars 2013 presenterade Karin Palmqvist Larsson, Österåkers arbetssätt med ärenden som rör husförsäljning. Här är den rutin och...

Små avlopp – uppföljning av tillsynsprojekt i Jönköpings län, 2013

Prioriterad fråga för samverkan Små avlopp – Uppföljning av tillsynsprojekt i Jönköpings län Miljösamverkan f, Jönköpings län 2013-01-28 Sidor: 18 sidor Ur inledningen: "Sammanställningen redovisar de gemensamma aktiviteter som...

Factors influencing actors at the interface between the socio-technical and the ecological systems

Factors influencing actors at the interface between the socio-technical and the ecological systems – The case of on-site sewage systems and eutrophication Författare: Are Wallin, Chalmers...

Kostnadsberäkningar av enskilda avlopp, Södertälje 2012

Långsiktiga kostnadsberäkningar av enskilda avlopp Södertälje kommun 2012-03-29 Tabellen ger en översikt över kostnader och kretsloppspotential. Samtliga anläggningar är anpassade för 5 personer. Följande anläggningstyper presenteras: Vakuumtoalett ...

Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? MÖS 2011

Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? – En handledning Miljösamverkan Sydost 30 sidor Handledningen har sammanställts under 2011 inom projektet ”Vattendirektivet”. "Målet med denna handledning är att...

Checklistor för funktionskontroll och skötsel

Små avlopp med definierat utlopp - Checklistor för funktionskontroll och skötsel Författare: Kunskapscentrum Små Avlopp (JTI) 2012:1 Kunskapscentrum Små Avlopp har med hjälp av referenspersoner från myndigheter...

Slutbesiktning av enskilda avlopp – Rutin med stora risker

Slutbesiktning av enskilda avlopp - Rutin med stora risker Kunskapscentrum Små Avlopp 2011:4 Författare: Jonas Christensen Antal sidor: 12 Jonas Christensen utreder och reflekterar över praxisen med slutbesiktning...

Enskilda avlopp – planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering, Värmlands län 2011

Enskilda avlopp - planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län Författare:Henrik Wapen och Grete Algesten, Länsstyrelsen Värmland Publ nr 2011:15 ISSN 0284-6845 Sidor: 35...

Senaste artiklarna