Start Taggar Handläggarstöd

Tagg: Handläggarstöd

Inventering av enskilda avlopp i Norrköpings kommun som påverkar havet mest

Författare: Christian Andersson, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Norrköpings kommun. Sidor: 24 sidor Norrköpings kommun har inventerat de sämsta avloppen under tre års tid i ett projekt som...

Lathund för tillsyn gällande avlopp inom vattenskyddsområde

En allmänt hållen lathund av Miljösamverkan Västra Götaland 2011. Den tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Obs! Förutsättningarna är...

Vilken dokumentation bör följa med en ansökan om ett minireningsverk?

Har fått in en avloppsansökan från en norrman på ett norskt minireningsverk, August, se dokumentation i bifogad fil nedan. Har ni någon synpunkt, erfarenhet...

Hur farligt är BDT-vatten? Kunskapscentrum 2013

Kunskapscentrum Små Avlopp, Rapportnr: 2013:1 Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det? Risker, skyddsbehov och reningstekniker Författare: Björn Eriksson, Avloppsguiden Granskare/föreläsare: Peter Ridderstolpe (WRS Uppsala),...

Strategi för enskilda avloppsanordningar, Uddevalla kommun 2013

Miljö- och stadsbyggnadsenheten Miljöavdelningen Uddevalla kommun 13 sidor Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun – fastställd av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2013-04-18 kretslopp, policy, bedömningsgrund, VA-plan,...

Rutin och exempelmall vid husförsäljning – Österåkers kommun

På Vatten Avlopp Kretslopp den 21 mars 2013 presenterade Karin Palmqvist Larsson, Österåkers arbetssätt med ärenden som rör husförsäljning. Här är den rutin och...

Små avlopp – uppföljning av tillsynsprojekt i Jönköpings län, 2013

Prioriterad fråga för samverkan Små avlopp – Uppföljning av tillsynsprojekt i Jönköpings län Miljösamverkan f, Jönköpings län 2013-01-28 Sidor: 18 sidor Ur inledningen: "Sammanställningen redovisar de gemensamma aktiviteter som...

Factors influencing actors at the interface between the socio-technical and the ecological systems

Factors influencing actors at the interface between the socio-technical and the ecological systems – The case of on-site sewage systems and eutrophication Författare: Are Wallin, Chalmers...

Kostnadsberäkningar av enskilda avlopp, Södertälje 2012

Långsiktiga kostnadsberäkningar av enskilda avlopp Södertälje kommun 2012-03-29 Tabellen ger en översikt över kostnader och kretsloppspotential. Samtliga anläggningar är anpassade för 5 personer. Följande anläggningstyper presenteras: Vakuumtoalett ...

Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? MÖS 2011

Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? – En handledning Miljösamverkan Sydost 30 sidor Handledningen har sammanställts under 2011 inom projektet ”Vattendirektivet”. "Målet med denna handledning är att...

Senaste artiklarna