Start Taggar Rapport

Tagg: Rapport

Nya avfallsfraktioner från små avlopp, Avfall Sverige 2008

En rapport från Avfall Sverige tar upp organisatoriska, juridiska och ekonomiska aspekter av kretslopp och omhändertagande av avloppsfraktioner från små avlopp.

Tömning av slamavskiljare – erfarenheter och kunskapsläge, JTI

Erfarenheter och kunskapsläge vid tömning av slamavskiljare Riskerna vid slamtömning med polymerer har undersökts av JTI. Polymerer används i mobila slamavvattningsutrustningar i syfte att minska...

Kvalitetssäkring av avloppsfraktioner – förstudie, LST 2008

Kvalitetssäkring avloppsslam - jordbrukets användning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll Ett projekt om kvalitetssäkring av avloppsfraktioner från enskilda hushåll som finansierats av havsmiljöpengarna från...

Användning av avloppsslam på energigrödor, SVU 2008

I en ny rapport studeras användningen av slam från avlopp på energigrödor. Projektet har finansierats av Svenskt Vatten Utveckling och syftet var att underlätta...

Utvärdering av svartvattensystem, Göteborg 2008

Bostadsområdet Skogaberg i Göteborg har byggts med ett extra avloppssystem för källsorterat avlopp, kallat svartvattensystem (eller separat uppsamling av klosettvatten). Även biologiskt nedbrytbart matavfall...

Integrating farming and wastewater management, SLU

Integrating farming and wastewater management Författare: Pernilla Tidåker I sin doktorsavhandling "Integrating farming and wastewater management" analyserar Pernilla Tidåker vid SLU de kritiska faktorerna för återföring...

Återföring av urin, Gävle

En ny rapport utreder förutsättningarna för ett återföringssystem för urin i Gävle kommun.

Smittämnen från enskilda avlopp, Exjobb

Ett examensarbete undersöker frågeställningarna: Hur stor reduktion av patogena mikroorganismer förväntas äga rum i olika typer av enskilda avloppssystem? Hur kan råvattenkvaliteten i Göta...

Alternativa VA-lösningar vid turistanläggning, Exjobb

Alternativa VA-lösningar för områden med särskilt skyddsvärd recipient Exjobbet Alternativa VA-lösningar för områden med särskilt skyddsvärd recipient utreds olika alternativ för behandling av avloppsvattnet från...

Utvärdering av tre minireningsverk, Exjobb 2007

Anna-Maria Alakangas har i sitt exjobb vid Luleå tekniska universitet tittat på funktionen hos minireningsverk av fabrikaten Ecobox, Greenrock och Alfa Baga. Ladda ner...

Senaste artiklarna