Start Taggar Svenskt Vatten

Tagg: Svenskt Vatten

Utvärdering av avrinningskoefficienter, SVU

Ur förordet Detta SVU-projekt (Svenskt Vatten Utveckling) handlar om dimensionering av dagvattensystem och den mycket viktiga avrinningskoefficienten som är starkt kopplad till ett områdes utformning...

Sammanfattning från Svenskt Vattens seminarium om nya riktlinjer för dimensionering

Endast för medlemmar. Läs hela sammanfattningen här.

Sammanfattning av Svenskt Vattens diskussionsseminarium om dimensionering

Redaktörens sammanfattning från Svenskt Vattens diskussionsseminarium i Stockholm, 5 feb 2013. Dagvattenguiden var med på diskussionsseminarium om risker för översvämningar. Vad det egentligen handlar om...

Regnintensitet i Europa med fokus på Sverige. SVU 2012

Sammanfattning Huvudsyftet med projektet har varit att se om en kombination av regnstatistik från olika orter i Europa och scenariodata från klimatmodeller kan säga oss...

Svenskt Vatten på Sverigeturné

Vilka funktionskrav ska vi ställa på ledningssystemen för dagvattenhantering? Frågan kommer från Svenskt Vatten som inbjuder alla till diskussionsseminarium på åtta platser i Sverige...

Kostnader för va i omvandlingsområden, SVU 2012

Fullständig referens: Kostnader för VA i omvandlingsområden -en handledning. Erik Kärrman, Frida Pettersson & Åsa Erlandsson. Svenskt Vatten Utveckling. 2012. Ladda ner rapporten Sammanfattning Denna handledning innehåller...

Befolkningsförändringars ekonomiska effekter på va-verksamhet

Titel: Befolkningsförändringar - Vilka blir de redovisade ekonomiska effekterna i avgiftsfinansierade kommunaltekniska verksamheter? Författare: Jonas Fjertorp, Lunds Universitet Utgivare: Svenskt Vatten Utveckling, februari 2012 Sammanfattning: I Sverige kommuner...

Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. P104. Svenskt vatten, 2011

Denna publikation från 2011 ersätter VAV P65 från 1991 och kapitlen om val av nederbörd i Svenskt Vatten P90 (Dimensionering av allmänna avloppsledningar). Publikationen kan beställas från...

Kommunala VA-planer – en kunskapsöversikt av SVU 2012

Ladda ner Kommunala VA-planer - en kunskapsöversikt Rapporten är skriven av Mats Johansson, Ecoloop och utgiven av Svenskt Vatten Utveckling, Rapport nr 2012-03 Sammanfattning VA-planeringen är en grundläggande...

Handbok va i omvandlingsområden, SVU 2008

Ladda ner Handbok VA i omvandlingsområden, 2008 Sammanfattning I många svenska kommuner finns sammanhängande fritidshusområden där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent. Dessa omvandlingsområden saknar...

Senaste artiklarna