Start Taggar Tekniska utredningar

Tagg: Tekniska utredningar

Checklista för dagvattenutredningar, Roslagsvatten 2016

Syfte Detta dokument syftar till att vara vägledande vid beställning, utförande och granskning av dagvattenutredningar som tas fram inom ramen för detaljplanearbete. Hur omfattande och...

PM Expertfrågor Vatten Avlopp Kretslopp 2017. Expertsvar

Under den nationella konferensen mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp i Norrköping 16-18 mars 2017 hade deltagare möjligheten att få träffa Dagvattenguidens experter i verkligheten och...

Statusbedömning av ledningsnät, SVU 2016

Utdrag ur sammanfattningen Att bedöma statusen hos VA-ledningar i marken är inte så lätt som man kanske kan tro eller önska. Ofta är dagens metoder invasiva,...

Att spåra spillvatten i dagvattennät. Dag&Nät (2015)

Inledning Dagens urbana vattenhantering baseras på separation av spillvattenflöden från andra vatten i bebyggda områden. Om spillvatten orenat går ut i sjöar och vattendrag riskeras...

Dagvattenutredningar del 1: Exempel på bra utredningar, reportage 2017

Vad bör en bra dagvattenutredning innehålla? Det är primärt denna fråga som försöker besvaras nedan. Genom en sammanställning av vad Dagvattenguiden ser som bra exempel...

Dagvattenutredningar del 2: Vad bör en utredning innehålla? reportage 2017

Vad bör en bra dagvattenutredning innehålla? Det är primärt denna fråga som försöker besvaras nedan. Vi har tidigare lyft fram bra exempel på utredningar (del...

Dagvattenutredning Västlänken, Göteborg. Ramböll (2016)

Sammanfattning Detaljplanearbetet för Västlänkens Station Centralen pågår och i samband med det tas den här dagvattenutredningen fram. Syftet för detta PM är att klargöra planområdets...

Dagvattenutredning Nilssons Park, Svalöv. Ramböll (2013)

Bakgrund Som en del i detaljplanearbete för Hjalmar Nilssons Park, Svalövs kommun, utförs en utredning för det knappt 19 hektar stort område gällande dagvattenhantering.Utredningen syftar...

Dagvattenutredning Gårda, Göteborg. Ramböll (2016)

Sammanfattning En detaljplan för kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen Gårda ska tas fram som syftar till att möjliggöra förtätning av området med ett flertal nya...

Dagvattenutredning Solvallastaden, Stockholm. Ramböll (2015)

Sammanfattning Solvalla Utvecklings AB planerar att bygga på egen mark söder om Solvalla travbana nordväst om Stockholm. De södra delarna av planområdet är Stockholms stads...

Senaste artiklarna