Start Taggar VA-översikt

Tagg: VA-översikt

VA-plan för Ljusdals kommun

VA-planen för Ljusdals kommun antogs i juni 2020. Planen består dels av en VA-översikt, en VA-policy samt en VA-handlingsplan. Handlingsplanen innehåller delplaner, en för...

Nässjö VA-plan från 2019

VA-planen som antogs under 2019 består av tre delar, en VA-översikt, en VA-policy samt en VA-plan. Planen anger förutsättningar, behov, riktlinjer och åtgärder för...

VA-planeringsdokument för Alvesta kommun, revidering 2020

VA-planeringen omfattar hela kommunen och inbegriper den allmänna anläggningen inom nuvarande verksamhetsområde och de delar av kommunen som ligger utanför verksamhetsområdet. Alvesta kommun har tagit...

Mjölby kommuns VA-planeringsdokument

Mjölby kommun tog under 2012 fram både en VA-översikt, VA-policy och VA-plan för hela kommunen. Under 2019 reviderades VA-planen men inte VA-översikten och VA-policyn. Arbete...

VA-plan för Tomelilla kommun, 2019

En VA-plan har antagits av Tomelilla kommun under 2019. VA-planen består av fyra delar; en VA-översikt, en VA-policy, en utbyggnadsplan samt en åtgärdsplan. Alla delplanerna...

Österåkers VA-plan 2019

Österåkers kommun har tagit fram långsiktig VA-plan för kommunen och som antogs under 2019. Till VA-planen finns olika bilagor som till exempel en VA-policy beslutad...

Håbo kommun, VA-plan 2019

Arbetet med VA-planeringsfrågor i Håbo kommun har resulterat i de sedvanliga VA-planeringsdokumenten, VA-översikt, VA-policy och VA-plan. Arbetet har bedrivits i en förvaltningsövergripande grupp av tjänstemän...

VA-översikt Motala kommun med strategi för hantering av VA utanför nuvarande kommunala verksamhetsområden

I april 2018 beslutade kommunfullmäktige om Motala kommuns VA-översikt. Översikten godkändes bland annat som kunskapsunderlag för kommunens översiktsplan och den strategi för hantering av...

Ny VA-plan i Ronneby

Nu kan du ta del av en ny VA-plan för Ronneby kommun.  Den nya VA-planen som antogs i april 2019 innehåller dels en VA-översikt, en...

Hjo kommuns va-plan

Hjo kommun har sedan slutet av april i år en ny va-plan. Planen utgörs av tre delar: - va-översikt - va-strategi - va-plan Planen och arbetet har utgått...

Senaste artiklarna