Start Taggar VA-översikt

Tagg: VA-översikt

Skövde kommun va-plan 2015

Skövde kommun beslutade 2013 att ta fram en strukturerad handlingsplan för vatten- och avloppsfrågorna med ett helhetsgrepp över kommunen. Va-planen hanterar vatten och avloppsfrågor...

Ystads kommun, va-plan

Från VA-planens bakgrund VA-planen är det tredje dokumentet som ingår i kommunens Vattenplan för Ystads kommun. De två tidigare dokumenten är va-översikt och va-policy. Denna...

Va-plan för Nordanstigs kommun, antagen 2015

Va-planen som tagits fram i för Nordanstigs kommun utgör ett strategidokument och är tänkt att komplettera översiktsplanen. Arbetet med va-planen har bedrivits i en...

Nacka kommuns va-planeringsdokument, 2015

I Nacka kommun har man i en kommungemensam arbetsgrupp tagit fram olika va-planeringsdokument. Dels har man tagit fram en va-översikt (2013) med omvärldsfaktorer, nuläge,...

Vänersborgs kommuns va-planeringsdokument – Blåplan

Under 2013 fick kommunens berörda förvaltningar i uppdrag att ta fram en blåplan för kommunen. Detta för att synliggöra vilka konsekvenser mark- och vattenanvändning...

Lysekils kommun, va-policy och va-översikt

I Lysekil har man i sitt arbete med va-planering tagit fram dels en va-översikt 2014 och dels en va-policy 2015, där Planenheten, miljönämnden i...

Rättviks kommun, va-planering 2016

VA-översikten VA-översikten belyser nuläget för Rättviks kommuns VA-försörjning och omfattar en beskrivning av VA-försörjningen inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet. VA-policyn VA-policyn anger övergripande ställningstaganden för VA-försörjningen...

Mora kommun, va-planering 2016

Kommunerna står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering blir kommunens verktyg för att lyfta fram problem...

Falkenbergs kommun, va-policy och va-översikt

Om VA-policyn VA-policyn ska fastställa strategiska vägval och prioriteringsgrunder för kommunens VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. VA-policyn ska vara vägledande för...

Värmdö kommuns va-planering

Värmdö kommun har vattenplaneringen som en tematisk del av kommunens översiktliga planering. Va-planen beslutades 2014 och är en heltäckande och långsiktig plan för hantering...

Senaste artiklarna