Start Taggar Verksamhetsområde

Tagg: Verksamhetsområde

Föreläggande om verksamhetsområde i Hässleholm, LST 2012

Fastighetsägare i Ignaberga, Hässleholms kommun, har till länsstyrelsen lämnat in begäran om allmän VA-anlägning 2009. Området ligger inom vattenskyddsområde, bebos mestadels permanent och majoriteten...

Föreläggande om verksamhetsområde i Gnosjö, VA-nämnden 2012

VA-nämnden BVa 24 Beslut 2012-05-08 Beslutet gäller ett område som avses att bebyggas under 2012. Området inkluderar 20-30 fastigheter. VA-nämndens beslut följer Länsstyrelsens tidigare beslut om...

Föreläggande om verksamhetsområde på Gotland, Svea Hovrätt 2011

Svea Hovrätt ställer enligt 6§ LAV krav på kommunen att tillgodose vatten och avlopp 2011-06-01. Området inkluderar 200 fastigheter varav 150 är bebyggda med hus....

Föreläggande om verksamhetsområde i Knivsta, MÖD 2012

Mark och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, ålägger Knivsta kommun att inrätta allmän VA-anläggning för avlopp (35 fastigheter) i Västersjö. Domen daterad 2012-03-16 Hovrättens domslut Hovrätten ändrar VA-nämndens...

Dom om inlösen av onyttigbliven anläggning i Simrishamn, VA-nämnden 2008

Mål nr Va 88/07. Beslut 2008-10-31, BVa 57 Sedan Simrishamns kommun byggt ut allmän avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet har, på talan av fastighetsägare som kort tid...

VA-information till boende i Årsta havsbad, Haninge kommun

I detta dokument finns information för enskilda fastighetsägare om vilka regler som gäller runt VA-lösningar och hur Haninge kommun utreder VA-frågan i Årsta havsbad. För VA-försörjning...

Utredning om särtaxa i Stöcksjön, Umeå 2008

Utredningen visar om kostnaderna för att förse området runt Stöcksjön med spillvatten i beaktansvärd omfattning avviker från kostnaderna för VA-utbyggnad inom verksamhetsområdet i övrigt, och...

Föreläggande om verksamhetsområde i Valdemarsvik, VA-nämnden 2009

Mål nr Va 170/07. Beslut 2009-02-23, BVa 3. Fastighetsägare, belägen utanför av huvudmannen avsett verksamhetsområde, yrkar via Länsstyrelsen att fastigheten ska ingå i verksamhetsområde för...

Föreläggande om verksamhetsområde i Eslöv, VA-nämnden 2010

BVa 43, beslut 2009-09-21 Länsstyrelses beslut om åläggande för kommun att bygga ut allmän va-anläggning fastställdes av Va-nämnden med hänvisning till den påtagliga olägenhet för...

Upphävt beslut om verksamhetsområde i Hörby, VA-nämnden 2009

VA-nämndens utlåtande om § 6, Dricksvattenanläggning Mål nr Va 39/08. Beslut 2009-09-21, BVa 42 VA-nämnden beslutar att avslå Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän...

Senaste artiklarna