Start Taggar Verksamhetsområde

Tagg: Verksamhetsområde

Föreläggande om verksamhetsområde i Vansbro, 2009

Mål nr Va 13/08 (VA-nämnden) BVa 24. Beslut 2009-04-17 Mål nr M 4062-09 (MÖD), Dom 2009-12-30 På grund av behov att lösa dricksvattenfrågan för elva fastigheter...

Handbok va i omvandlingsområden, SVU 2008

Ladda ner Handbok VA i omvandlingsområden, 2008 Sammanfattning I många svenska kommuner finns sammanhängande fritidshusområden där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent. Dessa omvandlingsområden saknar...

Manual för kommunal va-planering, Lst Sthlm 2009

En uppdaterad manual kom ut januari 2014 som ersätter denna manual från 2009. Manual med tips och checklistor. Utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2009:07. Sammanfattning En...

Miljösamverkan Sverige, Samla avlopp – va-strategier och planeringsverktyg, 2009

Samla avlopp - En exempelsamling om VA-strategier och planeringsverktyg för VA. Författare; Helena Götherfors Westman, Maria Hübinette och Annika Klaranäs Jacobsson. Utgiven April 2009. Sammanfattning Handledningar...

Nya avloppsanläggningar i område där kommunalt VA planeras

Frågan berör tidsbegränsning av tillstånd, huvudmannens ersättningsskyldighet samt nyttjande av enskilda avlopp kontra krav på att ansluta sig till den allmänna anläggningen. Fråga: Vi har...

Enskilt avlopp inom kommunalt VA-område

Vad gäller för befintliga enskilda avlopp inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp? Uppmärksammas i samband med pågående inventeringsarbete. Vad gäller enligt nuvarande VA-lag...

Kommunal anslutning

En by inom kommunen har ungefär halva byn utbyggd med kommunalt VA och naturligtvis verksamhetsområde fastställt. I övriga byn finns enskilda avlopp med varierande...

Anslutning till kommunalt VA, tillfälliga lösningar

Jag ger först en lång bakgrund till vår VA-situation och sen på slutet kommer en fråga i två delar som vi gärna vill ha...

Bästa möjliga teknik och kommunalt VA

Kan man använda sig av principen om bästa möjliga teknik i 2 kap 3 § vid avslag på avloppsansökning för en fastighet i verksamhetsområde...

Inlösen av nyare anläggningar?

Hur ska kommunen göra med de anläggningar som man givit tillstånd för nyligen när kommunen beslutar om kommunalt VA eller gemensamhetslösningar? Vad är brukligt? Enligt...

Senaste artiklarna