Hur ska slamavskiljare bedömas med tanke på EU-standard och nya AR?

Hur ska slamavskiljare bedömas med anledning av EU-standarden (SS-EN 12566-1) och nya AR? Enligt information från SITAC upphör typgodkännandet och krav enligt svensk Standard (SS 82 56 20) i och med harmoniseringen av EU-standarden (Stämmer det?). Att endast kräva att slamavskiljaren ska uppfylla EU-standarden känns otillfredsställande. Vilket underlag är skäligt att kräva in i anmälan/ansökan? Vad ska dokumentation från leverantör/producent redovisa? Ska miljönämnden t.ex. bedöma om det går att tömma slamavskiljaren (vi har sett problem med en modell från Baga), samt möjligheter till kontroll?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar