Reningsteknik för vattenskyddsområde

I vår kommun finns relativt många djupborrade vattentäkter och flertalet nygjorda vattenskyddsområden som är indelade i primär, sekundär och tertiär zon. Vi har kommit fram till att det i primär och sekundär zon bör råda hög skyddsnivå ur hälsoskyddssynpunkt. Det är framför allt mikroorganismer som vattentäkten behöver skyddas ifrån. Kväveföroreningar behöver också tas om hand. Fosforreduktionen bör vara enligt normal eller hög skyddsnivå beroende på recipientens status.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.