Föreläggande om verksamhetsområde i Hässleholm, LST 2012

Fastighetsägare i Ignaberga, Hässleholms kommun, har till länsstyrelsen lämnat in begäran om allmän VA-anlägning 2009. Området ligger inom vattenskyddsområde, bebos mestadels permanent och majoriteten av avloppsanläggningarna är bedömda som bristfälliga.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA