Avslag för utökat verksamhetsområde i Norrköping, LST 2012

Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutade att avslå en fastighetsägares begäran om att utöka verksamhetsområdet för VA till Sikudden i Norrköpings kommun.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA