Alingsås kommun bygger dagvattenanläggningar

Alingsås kommun jobbar aktivt med dagvattenfrågan, berättar Gert-Inge Claesson som är planeringschef. För några år sedan gjordes en större dagvattenutredning, dagvattenpolicyn uppdaterades och kommunen tog också fram en handlingsplan. Den jobbar kommunen efter nu och den första åtgärden, en dagvattenanläggning, stod klar i november. Anläggningen består av en kanal och två öppna dammar, varav den andra utgörs av en filterbädd med en filtervall i nedre delen. Under vintern har Gert-Inge konstaterat att anläggningen fungerar ungefär som det var tänkt. Vid nyår kom stora mängder regn och då bräddade systemet, precis som förväntat. Inflödet stängdes då med ventilen som finns just för det ändamålet. Ett dygn senare kunde Gert-Inge konstatera att vattnet sjunkit undan. Det tyder på att infiltrationen fungerar bra. Däremot har det visat sig att grundflödet är lite för högt. Det är inte bara dagvatten som kommer till anläggningen, utan även ett vattendrag som leder vatten från två sjöar uppströms. Planen är att göra en förbiledning av detta vatten för att det inte ska belasta dagvattenanläggningen i lika stor utsträckning. Ett visst grundflöde är önskvärt, men tanken är förstås att dagvattnet ska få plats när det väl regnar.

Flera projekt på gång
Till hösten ska byggandet av nästa dagvattenanläggning starta. Projekteringen är i stort sätt färdig, bara några mindre justeringar återstår. Alingsås kommun satsar 3 miljoner kronor per år under en femårsperiod. Pengarna kommer till hälften från VA-kollektivet och hälften från gata. Det finns planer på en tredje dagvattenanläggning, ett stort antal filter i rännstensbrunnar och så den stora utmaningen när E20 ska byggas om. Det blir en bra chans att tänka till kring dagvattenhantering från de hårt trafikerade ytorna, menar Gert-Inge.

Bilder från dagvattenanläggningen som invigdes i november
Kommunens hemsida om dagvatten

Här nedan kan du ladda ner en version av kommunens åtgärdsplan för dagvatten (som pdf). Observera att det är ett arbetsdokument. Använd det som inspiration, hälsar redaktören.