Kommentar till domar om dagvattenbestämmelser i detaljplaner

Kommentar skriven av Eidar Lindgren, KTH. Kommentaren gäller Mark- och miljööverdomstolens domar från 2013-04-10 om planbestämmelser för dagvatten. Domarna i sin helhet kan laddas hem längst ner på sidan.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.