MSB varnar för kraftigare regn

I Sverige riskerar 18 orter att få allvarliga konsekvenser vid en översvämning. Det kan slå ut infrastruktur, sprida sjukdomar och orsaka materiell förstörelse för miljarder. Men kommunernas beredskap är varierande.

– En del kommuner är inte förberedda, det saknas resurser att hantera en översvämning den dagen det händer, säger Lars-Gunnar Strandberg, expert på naturolyckor hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Läs mer på DN hemsida.

Mer om Översvämningsdirektivet

Rapporter på ämnet: (för medlemmar)
Effektivare utnyttjande av kommunernas nederbördsinformation
Hantering av översvämningar i tätorter vid extrema regn