BiodiverCity har slutrapporterats

    Den 3-4 september avslutade Malmö sitt tvååriga projekt för att öka stadens biodiversitet. Projektet startade i augusti 2012 och avslutades i början av september 2014.  Målet har varit att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald. Genom detta vill man skapa en permanent demonstration för spridning av gröna lösningar.

    Tillsammans med representanter från universitet, bostads- och fastighetsbolag, tillverkare och entreprenörer har Malmö stad tagit fram olika exempel på mer grönska i staden som gröna fasader, mobila växtsystem och tredimensionell grönska.

    Ladda ner projektbroschyren BiodiverCity – Om grön innovation i det urbana rummet

    Se mer på Malmöstads hemsida