Växtvägg i Björns trädgård

    Idag startar ett mindre stadsutvecklingsprojekt som Stockholm stads fastighetskontor genomför för att utveckla ekosystemtjänster på stadens fastigheter. Det rör sig om ett pilotprojekt på Södermalm där växtväggen byggs i två etapper längs en fasad och mur. Färdigställande och invigning kommer ske våren 2015. Läs mer hos Stockholm stad.