Tidsbegränsa tillstånd i område som ska få kommunalt VA?

Vår kommun håller på att upprätta en VA-strategi där bland annat en VA-plan ingår. I arbetet med denna så har frågan om tidsbegränsning av tillstånd kommit upp. Bland annat inom områden som planeras att få kommunalt VA inom ca 10 år. Förslaget är att i områden med enskilda avlopp som väntar på kommunalt och där beslut (t.ex verksamhetsområde) om kommunalt VA är fattat, ska endast tidsbegränsade tillstånd för enskilda avlopp ges, för att de sedan ska ansluta sig till kommunalt VA.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA