Ställplats för husbilar – hur dimensionera avloppsanläggningen?

Finns det några schablonsiffror för hur stor belastningen är från ställplatser för husbilar? Vi har ett fall där en nyanlagd ställplats med 60 platser vill ansluta till en befintlig markbädd som då behöver utökas.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.