108 miljoner till hållbart samhällsbyggande

17 projekt får dela på 108 miljoner kronor från Formas i den riktade satsningen Hållbart samhällsbyggande. Kommunerna har en nyckelroll inom hållbart samhällsbyggande och ansvarar för byggande av skolor, daghem, äldreboende skriver man i ett pressmeddelande. Utlysningen har omfattat såväl forskning om stadsplanering, regional planering, stadsbyggnad, stadsutveckling och livsmiljöer som forskning om byggnader, bebyggelse, anläggningar och byggande samt om förvaltning.

-Detta är den fjärde utlysningen inom programmet Hållbart samhällsbyggande. Ett av målen med utlysningen har varit att öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle. Vi är därför väldigt glada över att kommunerna har en central roll i flera projekt, säger Gia Destouni, Formas huvudsekreterare.

Intressanta projekt inom området VA-planering är bland annat

  • Att utforska klimatomställningar på gång: Integrativ planering mot en hållbar byggd miljö. Linköpings universitet
  • Hållbar snöhantering i urbana miljöer – skattning och hantering av skadlig miljöpåverkan. Luleå tekniska universitet
  • Förbättrad modellering av grön infrastruktur i gröna avrinningsområden – kalibrering, validering och osäkerhetsuppskattningar. Luleå tekniska universitet
  • Hållbar hantering av urbana översvämningar. Lunds universitet
  • Användning av tak för att minska risken för översvämning orsakade av skyfall i urbana områden. Chalmers tekniska högskola.

Här är listan med alla projekt