Vägledning om markavvattningsföretag, Miljösamverkan Sverige 2015

Utdrag ur förordet
Eftersom kontakt med markavvattningsföretag är vanligt i samband med tillsynen finns ett behov av att ha kunskap om frågor som rör företagen. Denna rapport innehåller viss allmän information om markavvattning för att ge en bakgrund till den övriga rapporten, men fokus i övrigt ligger på just markavvattningsföretag.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA