Vägledning för tillsyn av små avlopp, Havs- och vattenmyndigheten

Foto: Havs- och vattenmyndigheten, rapport 2015:1.
Med vägledningen vill Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att miljökontorens tillsyn av små avlopp ska bli effektiv och systematisk. Vägledningen består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.