Tillsyn av avlopp – slamavskiljare

Slamavskiljare kan se olika ut men ändå uppfylla samma funktion. Två miljöinspektörer från Katrineholm berättar om slamavskiljares funktion och hur några olika typer av slamavskiljare fungerar. Filmen visar även hur en sugledning för tömning av slamavskiljare kan se ut.
Notera att det endast är slamavskiljare för avloppsvatten med WC påkopplat som omfattas av SS-EN 12566-1 ”Fabrikstillverkade slamavskiljare” och SS-EN 12566-4 ”Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar”.
Filmen är producerad 2015 med stöd av Havs- och vattenmyndigheten via projektanslag.

Mer om slamavskiljare och deras funktion
Slamavskiljare, avloppsguiden.se
Avloppsprodukter som omfattas av CE-märkning, boverket.se
Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6, naturvårdsverket.se
Information om mellanväggar i slamavskiljare, havochvatten.se
Information om otäta ringar i slamavskiljare, havochvatten.se
Information om T-rör, havochvatten.se