Fattig fastighetsägare – vite, förbud, kommunalt avlopp

I en by finns ca 15 hus med enskilda avloppsanläggningar. En fastighetsägare har fått uppskov p g a hög ålder, en fastighetsägare har tillstånd men har inte byggt än, 2 fastighetsägare har varsitt förbud mot utsläpp. Den ena av de som har förbud har bara 50 m till påkopplingspunkt till det kommunala nätet. Det är inte VO i byn. Den fastighetsägare som bor nära framdraget kommunalt avlopp vill gärna koppla på sig, men säger sig ha en pågående skuldsanering och först om 4-5 år kan hen betala för påkoppling. VA kan tänka sig en avbetalningsplan, men först efter att skuldsaneringen är klar. Förbudet har gått ut.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.