Hur kan skyfall hanteras vid samhällsplanering?

sthlm-lanStockholms län genomför just nu ett projekt som renderar i underlag som kan hjälpa till mot skyfall vid samhällsplanering. Projektet, som består av tre delar, ska mynna ut i riktlinjer för skyfallshantering som kan hjälpa samhällets klimatanpassning och minska dess sårbarhet. Hittills är del 1 och del 2 klara. 

I projektets första del togs en översiktlig lågpunktskarta fram för hela länet. Kartan visar var vatten ansamlas vid kraftiga regn. I den andra delen användes tre pilotområden i Täby, Haninge och Södertälje kommun för att ta fram detaljerade skyfallskarteringar med olika scenarion. De olika scenarierna jämfördes sedan med lågpunktskartan för att utvärdera den översiktliga kartans användbarhet.

Nu återstår alltså bara att ta fram riktlinjerna för skyfallshantering. Dagvattenguiden följer utvecklingen i detta projekt. Läs mer och ladda ner alla rapporter från Stockholm läns lågpunktskarta och skyfallskartering (för medlemmar).