Har din kommun lokala riktvärden för dagvatten?

Dagvatten_fororening_gata_Mortsjon_WRS
Förorening i dagvatten på lokal gata vid Mörtsjön. Foto: WRS AB.

Idag finns inga nationella riktvärden för föroreningshalter i dagvattnet. De stora variationerna i markanvändning, föroreningsbelastning och flöde gör det svårt att ta fram riktvärden som är applicerbara överallt. Dock har flertalet kommuner och andra lokala grupper tagit fram riktvärden som används på lokal nivå. Dessa kan variera beroende på recipientens känslighet eller om föroreningshalten avser direkt utsläpp till recipient, utsläpp uppströms i ett avrinningsområde eller utsläpp av en verksamhetsutövare.

Här har vi samlat några lokala riktvärden som används runt om i landet (för medlemmar). Vi vill gärna veta om det finns fler. Hur tänker ni i eran kommun? Har ni några riktvärden för utsläpp av föroreningar via dagvatten? Hör i sådana fall av er till oss på Dagvattenguiden!