HaV föreslår tydligare regler för små avloppsanläggningar samt konsekvensutredning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) överlämnade sitt förslag till nya regler gällande små avlopp den 9 september 2016. Avsikten är att förtydliga regelverket kring de små avloppsanläggningar, öka rättssäkerheten och säkerställa anläggningarnas funktion.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.