Rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse, föreskrift

De nya föreskrifterna innebär vissa förändringar för över 2000 pe anläggningar från den 1 januari 2017.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.