Dom om gemensamhetsanläggning för dagvattenledningar. MMÖD 2016

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har meddelat dom i mål F 1962-16 den 22 juni 2016.

Bakgrunden till målet är att Lantmäteriet i juni 2015 beslutade att inrätta en gemensamhetsanläggning för bl.a. dagvattenledningar. De har upprättat en karta som beskriver dagvattenanordningarna (markrör från stuprör till överlämningspunkt mot kommunalt dagvatten).

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.